05 Aralık 2012

Termosifondan Kaç Litre Sıcak Su Alınır?

60 lt termosifondan termosifonu 65 dereceye kadar ısıttıktan sonra muslukta soğuk su ile ılıştırarak 42 derecede kaç litre su alınabileceği nasıl hesaplanır. Şunu da unutmamak gerekir ki termosifondan su alındıkça termosifon içine giren soğuk su termosifon içindeki suyu soğutacaktır. Termosifon içindeki suyun sıcaklığı 42 derecenin altına düştüğünde musluk kapatılacaktır.\r
Kabuller şöyle yapılabilir. Termosifon içindeki su hacmi 60 lt (gerçekte hava yastığından dolayı daha azdır), soğuk su giriş sıcaklığı 13 derece.\r


06 Aralık 2012

Küvetli tesislerde akma debisi =0.40 l/s idi.\r
\r
m1+m2=0.40 l/s\r
m1= termosifon debisi \r
m2=soğuksu karıştırma debisi\r
t1=termosifon su sıcaklığı=65 °C\r
t2= soğuk su sıcaklığı=13 °C\r
\r
m1xt1+m2xt2=m3xt3 (karışım dengesi , termodinamiğin 2. Yasasına göre )\r
m1x65+m2x13=0.40x42\r
m1+m2=0.40 idi. Bu 2 denklemi alt alta sadeleştirelim:\r
5m1+m2=1.29\r
m1=0.22[ l/s]\r
m2=0.18 [l/s]\r
termosifon kapasitemizin dayanma süresi : 60 l / (0.22 l/s )= 272 s = 4.5 dk\r
Bu süre çok kısa gelebilir ancak ;\r
\r
Q= mxcx Δtxρ\r
Q= boyler ısı gücü [kW]\r
m= su debisi [l/s]\r
c=suyun ısınma ısısı= 4.2 [kJ/kg°C]\r
ρ=suyun özgül ağırlığı= 1 [kg/l]\r
Δt=sıcaklık farkı [°C]\r
\r
60 l termosifonların ısıtma güçlerinin 1.8 kW olduğu verisiyle ;\r
1.8 [kW] = mx4.2[kJ/kg°C]x(65-13) [°C]x1 [kg/l]\r
m=0.01 [l/s]\r
m=V/t idi\r
V=60 l ise \r
t=V/m = 60/0.01=6000 s= 100 dk. Rejime gelme süresi olur.\r06 Aralık 2012

Sn.  taşkınEFE ye yaptığı açıklama için teşekkür ederim. Ancak affınıza sığınarak "m1xt1+m2xt2=m3xt3 (karışım dengesi , termodinamiğin 2. Yasasına göre )" ifadesinde ufak bir düzeltme yapmak istiyorum.
Bahsedilen durum termodinamiğin 1. yasasında enerjinin korunumu ilkesine dayanarak sürekli akışlı açık sistemler içerisinde yer almaktadır. Karışma odaları başlığı altında da bu durumu incelemek mümkündür. Yani ∑mgiren=∑mçıkan olarak (kütlenin korunumu) ifade edilmektedir.
Saygılarımla.


Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.