tekniker46
Uzman tekniker46
18 Eylül 2017

Isı sistemlerinde katı, sıvı ve gaz yakıtların yanması sonucu açığa çıkan zararlı gazların ortamdan uzaklaştırılması, emniyetli bir şekilde atmosfere iletilmesi için gerekli sistem elemanının adına BACA denir.Baca, bu görevi yerine getirirken de aynı zamanda yanmanın sağlanabilmesi için gerekli çekişi de oluşturur. Ayrıca baca gazı içerisinde bulunan zehirli bileşenlerin insanlara ve çevreye olan etkisini azaltabilmek için baca gazının, mevcut yapıları geçecek şekilde atmosfere bırakılması gerekmektedir.Bacalar, doğal çekişli ve cebri çekişli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Doğal çekişli bacalar; hesaplamalar neticesinde bulunan vakum etkisi ile çalışan sistemlerdir(negatif basınçla çalışan sistemlerdir). Cebri çekişli bacalar, baca içerisinde harici bir fan veya ısı üretici içerisine akuple bir fan ile baca içerisinde pozitif basınç elde edilerek çalışan sistemlerdir. Doğal çekişli bacalara örnek olarak, alçak basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, yüksek basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, kömürlü kazanlar, atmosferik brülörlü kazanlardır. Cebri çekişli bacalara örnek olarak, duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, yer tipi yoğuşmalı kazanlar(kendinden yoğuşmalı kazanlar), hermetik kombiler.Her iki basınç tipindeki baca sisteminde de katı, sıvı ve gaz yakıtta yanma sonucu açığa çıkan atık gaz ve bileşenlerinin bacaya olumsuz etkisi kaçınılmazdır. Baca malzemesinin açığa çıkan kimyasal bileşenlerden zarar görmemesi ve yoğuşma suyunun yıkıcı özelliklerinden etkilenmemesi için standardlara uygun paslanmaz çelik malzemeden AISI 316L (1.4404) yapılması gerekmektedir.Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan verimliliği yüzde yüzlerin üzerinde olan, alt-üst ısıl değerden faydanalılarak çalışan, ısı sistemlerinde çok daha fazla yoğuşma meydana gelmektedir. Yukarıda belirttiğimiz nedenler göz önüne alındığında bu tarz sistemlerde de mutlaka baca malzemesi olarak standardlara uygun paslanmaz çelik kullanılmalıdır. Yoğuşmalaı ve pozitif basınçlı baca sistemlerinde; modül birleşimleri contalı ve modül kelepçesi ile montajlanmalıdır. Modül birleşimlerinde kullanılan baca contaları standartlara uygun olmalıdır.

Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.