Ahmet Solmaz
Uzman Ahmet Solmaz
21 Aralık 2018

İGDAŞ - Ep 2018-10 652 sayılı Kurul Kararı Revizyonu Hakkında Bilgilendirme.

Sertifikalı Firmaların Dikkatine;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.12.2018 tarihli, 8237 numaralı karar toplantısında; doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararında değişiklik yapılmasına dair aşağıdaki  kararlar alınmıştır.

“Madde 6- Sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale etmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanılması hallerinde, dağıtım şirketi durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle Kuruma bildirerek gerekirse sertifikanın iptalini isteyebilir. Ayrıca, ilgili mercilere suç duyurusunda bulunur. Kurum tarafından Kurul Kararı ilgisine ve dağıtım şirketine tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmez. Bu konulardaki inceleme ve soruşturma Kurum tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılır. Kurul sertifikanın iptaline karar verebilir.”

“Madde 7- Sertifika sahibinin; sertifikasız gerçek/tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptırdığının tespit edilmesi veya proje onayı olmadan kendisinin iç tesisat ve imalatı yapması halinde, dağıtım şirketi ilgili belgelerle birlikte sertifika sahibini ve/veya sertifikasız gerçek/tüzel kişileri Kuruma bildirir ve sertifikalı firmanın iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyalarını kabul edemez.”

“Madde 8- Yeni başvuru dosyası sunması engellenen sertifika sahibi, dağıtım şirketi tarafından önceden onaylanmış projeleri için gaz açma işlerini devam ettirir. Yeni başvuru dosyası kabul edilmeyerek yetkisi durdurulan sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin internet sayfasının ilgili bölümüne yetkisinin durdurulduğuna ilişkin tarih ve saat içeren ibare konulur.


Dağıtım şirketi, yetkileri durdurulan veya açılan sertifika sahibine kısa mesaj (SMS) ve e-posta yoluyla gerekçeli bildirim yapar ve bu bildirime ilişkin bilgi bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Kuruma sunar. Yapılacak bildirimde yetkinin durdurulduğu veya açıldığı tarihler net bir biçimde belirtilir.”  

Bu kapsamda;

Lisans sınırlarımız dahilinde doğal gaz iç tesisatları konusunda faaliyet gösteren firmalara, şirketimiz tarafından   “İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası” verilmekte olup bu firmalar tarafından gerçekleştirilen iç tesisat faaliyetlerinde mevzuatlara uyulmasının Kanuni zorunluluk olduğunu hatırlatırız.


Bu sebeple 2018 yılında gerçekleştirilen iç tesisat faaliyetlerinin mevzuatlara uygunluğu ile ilgili periyodik denetimler, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüğümüz çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

İç tesisat faaliyetlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan denetim faaliyetlerimiz 2019 yılı içerisinde de daha kapsamlı bir şekilde devam edecek olup denetime tabi hususların bazıları aşağıda verilmiştir.

Gazlı hatlara müdahale edilmesi ve şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin     kaçak doğal gaz kullanımına neden olması,
   
Can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanılması,
Sertifikasız gerçek/tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yapılması,
Doğal gaz iç tesisatlarına ilişkin proje onayı olmadan iç tesisat imalatının yapılması,

2019 yılında gerçekleştirilecek iç tesisat faaliyetlerinde yukarıda belirtilen hususlar kapsamında periyodik denetlemeler yapılacak olup bu denetlemeler neticesinde bahse konu hususlarda ihlali bulunan sertifikalı firmalar EPDK’ya bildirilecek ve EPDK’dan gelecek sonuç dahilinde işlemler yürütülecektir.


Sonuç olarak, 2019 yılı içerisinde gerçekleştireceğiniz tüm iç tesisat faaliyetlerinde gerek abonelerin ve gerek sizlerin mağduriyet yaşamaması için bahse konu hususlar ile ilgili hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.


Bilgilerinize rica eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Lokman GÜRSOY
İç Tesisat Müdürü

Bu konuda henüz bir cevap yazılmamış.Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.