canguntan
Danışman canguntan
22 Ocak 2019

Popüler Konu : Doğalgaz Dönüşüm Sözleşmesinin İçeriğini Neden Gaz Dağıtım Şirketi Belirliyor

Arkadaşlar bir proje gönderirken biz müşteri ile aramızda yaptığımız sözleşmeyi gaz dağıtım firmasına taranmış şekilde projeye ekleyip online gönderiyoruz. Siz de bu şekilde mi?
Ayrıca bahsettiğim sözleşmenin metnini gaz dağıtım firması hazırlıyor ve bizi bu metni kullanmaya zorunlu tutuyor.Bu sözleşme biz ve müşteri arasında.Böyle bir şey olabilir mi?Bizler tüzel kişiliğiz, biz ve müşterimiz arasındaki sözleşmeyi bir başka tüzel kişilik (yarı resmi de olsa) kendi isteği doğrultusunda düzenlediği bir sözleme metnini kullanmaya zorlayabilir mi?Sertifika yönetmeliğinde böyle birşey yok tabi.


isa bahar
isa bahar
23 Ocak 2019

ben samsunda çalışıyorum. aynı olay bizdede var. samgazın hazırlamış olduğu sözleşme metnini doldurup gönderiyoruz.


oghuse
oghuse
23 Ocak 2019

Adana için o matbu sözleşmede yapılan iş tutarı yazmıyor. Sadece tesisata yapılan sigorta için yapılan bir sözleşme olarak değerlendiriyorum o sözleşmeyi sistemdeki poliçe evragini karşılayacak bir sözleşme olduğunu düşündüğum için bir problem göremiyorum 


dafidakk
Uzman dafidakk
23 Ocak 2019

Birden fazla bölgede ve gaz dağıtım firmasıyla çalışmış biri olarak hepsinde içeriğin aynı olduğunu ve sözleşmeyi onların yönettiğini söyleyebilirim, aslında tesisatın poliçedeki teminat bedelini sözleşmeye yazmanız yeterlidir. Amaç müşteri ile aranızda, gaz dağıtım firmasnın refakat ettiği bir sözleşme olduğunu beyan etmektir. Şartnameleri incelemedim açıkcası bir ara okuyayım tekrardan. ts7363 e de bakmak gerekebilir.

Ticaretinizde Mahrem olan asıl  sözleşmenizi yapınız.


Kemal ÜNLÜ
Uzman Kemal ÜNLÜ
23 Ocak 2019

canguntan düşüncelerine katılıyorum.
Ankarada da durum aynı.
sözleşme örneğimiz şu şekilde




canguntan
Danışman canguntan
30 Ocak 2019

Arkadaşlar sorun şu TS 7363 olsun EPDK olsun. Bir tüzel kişiliğin müşterisi ile arasında yaptığı sözleşme şirketin mehremine girer.Elbette şartname gereği bu sözleşmeyi proje ile gönderebilirsiniz ama sözleşme metnine gaz dağıtım firması sadece eklenecek bazı şartlar isteyebilir. Bizdeki sözleşme şu anda 3 sayfa. Size bazı kısımlarını gönderiyorum bir inceleyin kendiniz görün:

SERTİFİKALI FİRMA / Yüklenici

 

Adı / Unvanı                                 : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

KAYSERİGAZ Sertifika No        : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Adres                                             : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

                                                       : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                                                : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ticaret Sicil/Vergi No                  : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Telefon / Faks                               : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

MÜŞTERİ (Abone) / İşveren

 

Adı Soyadı / Unvanı                      : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Bina ID                                          : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tesisat No (Abone No)                 : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Adres                                             : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

                                                       : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

                                                       : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   

Telefon                                          : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

1.        MADDE: TARAFLAR

 

Sertifikalı Firma bundan böyle Yüklenici olarak anılacaktır. Müşteri (Abone) bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.

 

2.        MADDE: KAPSAM

 

Yapılacak Doğalgaz tesisatı;

 

§   Bina Doğalgaz Ana Kolon Tesisatı,

§   Bina Doğalgaz Ana Kolon Tesisatın Tadilatı,

§   Daire İçi Doğalgaz Tesisatı,

§   Daire İçi Doğalgaz Tesisatın Tadilatı,

§   Bina Kazan Dairesi Doğalgaz Tesisatı,

§   Bina Kazan Dairesi Doğalgaz Tesisatın Tadilatı,

§   Bina Kazan Dairesi Cihazların Doğalgaza Dönüştürülmesi,

§   Sanayi/Ticari/Üretim Amaçlı Endüstriyel İşletmelerin Doğalgaz Tesisatı,

§   Sanayi/Ticari/Üretim Amaçlı Endüstriyel İşletmelerin Doğalgaz Tesisatın Tadilatı,

§   Resmi Kurum/Dernek/Vakıf vs. Yerlerin Doğalgaz Tesisatı,

§   Resmi Kurum/Dernek/Vakıf vs. Yerlerin Doğalgaz Tesisatın Tadilatı,

Yukarda belirtilen tesisat işlerinden biri/birkaçı veya tamamı bu sözleşme kapsamı içerisindedir.

 

3.        MADDE: KULLANILACAK MARKA / MODELLER 

 

Yüklenici tarafından tesisatın tamamında kullanılacak Malzeme, Ekip/Ekipman ve Yakıcı Cihazların marka ve modelleri:

 

SN

MARKA

MODEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        MADDE: İŞİN DETAYI VE BEDELİ

 

Yüklenici, iş bu Sözleşme konusu Doğalgaz Tesisatına ilişkin olarak;

§   Tesisatı Projelendirecek olup bu Projeleri, Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.-bundan böyle ‘’Dağıtım Firması’’ olarak anılacaktır.- Dağıtım Firmasının teknik şartnameleri ile ilgili Mevzuat/Yönetmelik/Tebliğ/Standart ve Kurul Kararlarına göre hazırlayacak Dağıtım firmasına Manuel/Online olarak Sunacak ve Onay işlemlerini tamamlayacaktır. Dağıtım Firması tarafından proje onayı tamamlanmadan doğalgaz iç tesisat yapım işine başlamayacaktır,

§   Projede belirtilmiş olan tüm işleri; İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE veya Akredite kuruluşlar tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olarak yapmakla mükelleftir. Standartlarda değişiklik olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standarta göre işlem yapacak, İç tesisatta, standart belgesine sahip olmayan malzeme kullanmayacaktır.

§   Kullanılacak tüm Malzeme ve Cihazların ilgili standartlara uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

§   3. maddede belirtilen Cihazların bağlantı/Montaj malzemeleri ile montajlarını yapacaktır.

§   Gerekli olması halinde, cihazların Doğalgaz Dönüşümlerinin yapacaktır.

§   İşveren’in Dağıtım Firması ile Doğalgaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması akabinde, İşveren’in sayaçlarını Dağıtım firmasından teslim alacaktır.

§   Sayacı Dağıtım Firmasından alacak, sayaç bağlantı/montaj malzemesi ve montajını yapacaktır.

§   Regülatörleri Dağıtım Firmasından alacak, Regülatör bağlantı/montaj malzemesi ve montajını yapacaktır.

§   Tesisat kontrollerinin yapılabilmesi için randevu talebinde bulunacaktır. (Dağıtım Firması yetkililerinin yapmış olduğu kontrol sonucunda gaz açmaya mani bir durumun ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak cezai uygulamalarda Yüklenici; haber verildiği halde tesisat kontrol randevu saatinde evde bulunmama gibi aboneden kaynaklanan durumlarda ise İşveren sorumludur.)  

§   Bina önünde Servis Hatları yok ise Dağıtım Firmasından konulması sürecini takip edecektir.

§   Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında istihdam edilecek Mühendisler, ilgili Yeterliliği ve Sertifika/Belgeleri haiz olacak ve Dağıtım Firmasına kayıtlı olacaktır.

§   Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında istihdam edilecek Tüm Ustalar ilgili Yeterliliği ve Sertifika/Belgeleri haiz ve Dağıtım Firmasına kayıtlı olacaktır.

§   Yüklenici, tesisat kontrolü ve gaz açım işleminden önce gaz açımı yapılacak adreste bütün ekip ve ekipmanlarının hazırlığını yapacaktır.

§   Yüklenici, gerekli durumlarda tesisat kontrol ve gaz açım işlemi yapacağı adrese Dağıtım Firması personelinin ulaşımını bilabedel sağlayacaktır.

§   Bu sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm iş ve işlemler 2 ( İki ) yıl boyunca Yüklenici’nin garantisinde olacaktır.

 

Yukarıda belirtilen işbu sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerin, malzeme ve işçilik de dâhil olmak üzere bedeli;

… … … … … … … … … (Yalnız… … … … … … … … … … … … … … … … )TL

olup İşveren tarafından Yüklenici’ye ödenecektir.

 

5.        MADDE: İŞİN BAŞLANGIÇ – BİTİŞ

İş Başlangıç Tarihi : ( İşin bitiş tarihi başlangıç tarihinden maksimum bir ay olmalıdır.)

İş Bitiş Tarihi         : ( En geç işin bitiş tarihinde gaz açma işlemi tamamlanmış olacaktır )

 

6.        MADDE: GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamına girebilecek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca genel ve özel nitelikli kişisel verilere (“Kişisel Veriler”) ilişkin olarak;

İşveren ’in aktardığı Kişisel Veriler açısından ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını hukuka uygun cihette haiz olduğunu ve bu doğrultuda her türlü kanuni mesuliyetini gereği gibi yerine getirdiğini ve getireceğini, İşveren’in aktardığı Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olduğunu,

İşveren tarafından aktarılacak Kişisel Veriler’in işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’da öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarının yanı sıra İşverenin vereceği yönlendirmelere gereği gibi uyacağını, Kanun’un öngördüğü teknik ve idari tedbirleri aldığını, bu yönde çalıştırdığı kişileri gereği gibi bilgilendirdiğini ve ayrıca İşveren tarafından verilecek talimatlara riayet edeceğini ve muhik mehil içerisinde yerine getireceğini,

İş bu Sözleşme kapsamında yalnızca Dağıtım Firması ve/veya Dağıtım Firmasının yetkilendirdiği kişilere,

İşveren’den bu hususta daha önceden açık rızasını almış olduğundan, Sözleşme konusu Kişisel Verileri, İşverenin yazılı ön izni olmadan aktarabileceğini;

Bu maddede sayılan hususlara aykırılığın işbu Sözleşme’nin esaslı ihlali sayılabileceğini ve fesih sebebi teşkil edebileceğini, kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder.

 

7.        MADDE:       SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI

 

7.1    Taraflardan her biri, diğer bir Taraf’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde, karşı tarafa noter kanalıyla göndereceği bir ihtar ile aykırılığın 5 gün içerisinde giderilmesini talep edebilir. Aykırılığın giderilmemesi halinde, sözleşme feshedilir.

7.2    Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında; Yetkinin Sona ermesi, Yetkisinin Kapatılması, Vize Almaması, iflası, mali aciz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İşverene yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. İşveren’in müspet ve menfi tazminat hak ve talepleri saklıdır.

 

8.        MADDE: MÜŞTEREK HÜKÜMLER

 

8.1    Sözleşme’nin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. İşveren ve Yüklenici, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.

8.2    Tebligat: Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişiklikleri diğer tarafa noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli olacağını kabul ederler.

8.3    Taahhüt: Dağıtım Firması gaz açma işlemini yaptıktan sonra, tesisat üzerinde Dağıtım Firmasının onayı alınmadan yapılacak her türlü tadilat, can ve mal güvenliği açısından riskli olup ayrıca gazın süresiz olarak kesilmesine sebebiyet verir. İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyanlardan Yüklenici ve İşveren müşterek sorumludur.

8.4    Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5    Vergi, Harç ve Sair Yükümlülükler: Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İki nüsha olarak imza altına alınmış olan bu sözleşmenin asıllının bir nüshası Dağıtım Firması’na diğer nüshası Yüklenici’ye verilecek olup fotokopisi İşveren’de kalacaktır. Bu Sözleşme’nin imzalanması nedeniyle tahakkuk edecek her türlü vergi, damga vergisi, resim, harç, noter harcı, pul ve benzeri mali yükümlülük Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

8.6    İmza ve Bağlayıcılık: İşbu Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatları ile birlikte tanzim olunup birlikte okunup birlikte imza edilmiş olup Tarafların aşağıda belirtilen yetkili kişileri tarafından imza edilmekle Taraflar için geçerli ve bağlayıcıdır. Bu sözleşme 8 maddeden ibaret olup… / … / … … …  tarihinde taraflarca İki nüsha olarak imzalanmıştır.

         

Yüklenici Firma Yetkilisi                                                                           İşveren(müşteri)

      Kaşe / İsim / imza                                                                                     İsim / İmza


Sözleşmede yapılan iş ile alakalı bir madde yok. Diğer taraftan ben işi teslim ettikten sonra bakım v.b. bizi bağlamadığı gibi gaz dağıtım firmaları senelik peryodik kontroller yapmak zorunda.Maliye denetlemede bu sözleşmeleri baz alıyor ama burda kalorifer tesisatı v.b. gibi işin asıl mahiyetini yazamıyorsunuz. Bu durumda maliyeden ceza almanız durumu söz konusu. Ayrıca başka firmada sigortalı bir çalışanın sizin aracınız ile giderken kaza geçirmesi durumunda ciddi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bir inceleyin fikrinizi almak isterim.




bahrok
bahrok
04 Şubat 2019

farklı bölgelerde iş yapmış biri 0larak sözleşmelerin ç0gu benzer.bazı dağıtım firmaları yazdıgınız tutarı bile belirlemiş farklı tutar yazıldıgında pr0je red 0luy0r.
ayrıca maliyeden ceza yemiş firma sahibi 0larakta,maliye 0 sözleşmeleri esas alıy0r her p0liçeye karşılık fatura kesmeniz gerekir


canguntan
Danışman canguntan
06 Şubat 2019

Borçlar kanunu 6098'in 26. maddesini incelerseniz tarafların aralarında kanun çerçevesinde sözleşme yaparken istedikleri şekilde sözleşme yapmalarının mümkün olduğunu yazar.Bu durumda?


canguntan
Danışman canguntan
04 Mart 2019

Arkadaşlar bugün itibari ile sözleşmelerimiz Kayserigaz'ın duyarlı çalışması ile birlikte nihayet düzeldi ve bir noktaya ulaştık.Ayrıca EPDK sözleşmede sadece gaz tesisatının değil ama tüm işin toplam bedelinin yazılmasını yapılacak sigorta bedelinin kontrol edilebilmesi için istiyor.
Sayaçlarda son çıkan kanun ile iç tesisatın bir parçası haline geldi. Her ne kadar, doğalgaz dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğine biraz terste olsa, sayaç montajları biz sertifikalı firmalara resmen kaldı ve tabi bedeli artık sadece müşteriden alabiliyoruz.


bevlice1342
bevlice1342
26 Aralık 2019

Merhabalar arkadaşlar elinde  ADANA AKSA DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ olan var mı? ŞİMDiDEN TEŞEKKÜRLER


edremit
edremit
27 Aralık 2019

bevlice1342 yazdı:
Merhabalar arkadaşlar elinde  ADANA AKSA DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ olan var mı? ŞİMDiDEN TEŞEKKÜRLER


AKSAGAZ Doğalgaz Dönüşüm Sözleşmesi İndir




Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.