kullanıcı123
kullanıcı123
30 Temmuz 2019

Baca Yüksekliği

Merhaba 2 katlı bir binanın bodrum katına 280 kw buhar jeneratörü yerleştirildi. bodrum katın binanın zemin hizasından 6 metre uzakta olduğu için bacanın yükselen çıkışı dışarıdan oluyor (yani bina duvarına veya bina içine denk gelmiyor) peki bacanın en son dışarıya çıkan yüksekliği şapkaya kadar kaç metre olmalı (dışarıya çıkan kısımdan bahsediyorum) Bir firma 4 metre daha dışarıya uzamalı dedi.Neye göre belirledi ? Bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.


semiyildiz
Danışman semiyildiz
31 Temmuz 2019

b) Baca Yüksekliği;
1) Küçük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği;
Anma ısıl gücü 500 kW’ın altında olan tesislerde bacanın çatı üzerinden itibaren asgari yüksekliği 
aşağıdaki gibi belirlenir.
1.1. Eğik Çatı;
Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından en az 0,5 m daha yüksek olmalıdır. Anma ısıl gücü 
500 kW’ın altında olan tesislerde baca çatının tepe noktasına çok yakın değilse, çatı tabanından en az 1 m 
yüksekliğinde olmalıdır.
1.2. Düz Çatı;
Baca yüksekliği çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1,5 m olmalıdır. Ancak, tesisin anma 
ısıl gücü
500 kW’ın altındaysa bu yükseklik 1 m olabilir.
2) Orta Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği;
Anma ısıl gücü 500 kW ile 1,2 MW arasında bulunan tesislerde bacanın çatı üzerinden itibaren 
asgari yüksekliği aşağıdaki gibi belirlenir.
2.1.Eğik Çatı;
Düz veya eğim açısı 200’ün altında olan eğik çatılarda baca yüksekliği, çatı eğimini 200 kabul 
ederek hesaplanan eğik çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1,5 m’den daha fazla olarak tespit 
edilir.
2.2.Düz Çatı
Bacanın yüksekliği çatının en yüksek noktasından itibaren en az 2 m olmalıdır.
3) Büyük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği
Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzerinde olan tesislerde baca yüksekliği aşağıda verilen esaslara göre 
belirlenir. Bacanın tabandan yüksekliği en az 10 m ve çatı üstünden yüksekliği ise en az 3 m olmalıdır. Çatı 
eğimi 200’ün altında ise baca yüksekliği hesabı çatı yüksekliği 200’lik eğim kabul edilerek yapılır.
Benzer tür emisyon yayan ve yaklaşık aynı yükseklikteki bacalar arasındaki yatay mesafe, baca 
yüksekliğinin 1,4 katından az ise ve emisyonların birbiri üzerine binmemesi için farklı yüksekliklerde baca 
kullanılması zorunlu görülmüyorsa; yeni tesislerde tek baca kullanılır. Bu paragrafta yukarıda belirlenen 
baca yüksekliği kullanılması halinde bu Yönetmelik Madde 40’da belirtilen Toplam Kirlenme Değeri 
(TKD) ve HKKY’de öngörülen hava kalitesi sınır değerini aşıyorsa ilk önce emisyon değerinin 
düşürülmesine çalışılır. Bu ekonomik veya teknolojik olarak mümkün değilse, baca yükseltilerek hava 
kalitesi sınır değerinin aşılması önlenir.
Aşağıdaki gibi belirlenen, engebelere göre düzeltilmiş baca yüksekliği Madde-16’da yer alan ek 
düzenlemeler kapsamına girmiyorsa 250 m’yi aşmayacaktır. Madde-16’da yer alan ek düzenlemeler 
kapsamına giriyor ise; baca yüksekliğinin 200 m’den yüksek çıkması durumunda, teknolojik seviyeye 
uygun emisyon azaltıcı tedbirlere başvurulur.
 3.1. Abak kullanılarak baca yüksekliğinin belirlenmesi;
 3.1.1.Baca yükseklikleri aşağıda verilen Abak kullanılarak belirlenecektir.
Burada verilen değerler:
H' m : Abak kullanılarak belirlenen baca yüksekliği,
d m : Baca iç çapı veya baca kesiti alanı eşdeğer çapı,
t oC : Baca girişindeki atık gazın sıcaklığı,
R Nm3/h : Nemsiz durumdaki atık baca gazının normal şartlardaki hacimsel debisi,
Q Kg /h : Emisyon kaynağından çıkan hava kirletici maddelerin kütlesel debisi,
S : Baca yüksekliği belirlenmesinde kullanılan faktörü (Tablo 42.1’daki S 
değerleri kullanılacaktır.) 
Yönetmeligi inceleyebilirsiniz.

Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.