ebru inci
ebru inci
13 Ekim 2021

KAZAN DAİRESİNİN ALANI KAÇ M2 OLMALI?

Merhaba,
2 adet 110000 kcal lik duvar tipi kazan ve  1000 litre boiler takacağımız bir kazan dairesi inşa ediliyor. Kazan dairesi kaç metrekare olmalı, duvarları kaç metre ördürmeliyiz onu hesaplamam gerekiyor.Zetacad de çizmeye çalıştım fakat alan ile ilgili bir uyarıyla karşılaşmadım yardımcı olabilecek biri varmı?


semiyildiz
Danışman semiyildiz
13 Ekim 2021

3.3. Isı Merkezlerinin ve Teknik Odaların Düzenlenmesi
Isıtma cihazlarının teknik kurallarına uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir
ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısı merkezleri ve diğer teknik merkezlerinin ölçüleri yeterli
boyutta tayin edilmeli, ısı merkezlerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında başta, “Bina Enerji
Performansı Yönetmeliği” ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, “TS 7363
Doğalgaz - Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları” ve “TS 2192 Kalorifer Tesisatı
Yerleştirme Kuralları” Standartları ile konuyla ilgili diğer mevzuata uyulmalıdır.

Isı merkezleri ve teknik odalar, kazan, brülör, pompa, eşanjör, ekonomizer, genleşme tankı, yakıt ve
sıcak su tankları, kollektör vb. asli cihaz ve armatürlerin montaj, bakım ve işletme şartları ile yakıt
cinsi gözetilerek üretici firma uygulama detaylarına uygun olarak boyutlandırılmalıdır.
Isı merkezlerinin ve teknik odaların yükseklikleri, kullanılacak kazanlar ve diğer ekipmanların
boyutları ile tesisat ve izolasyon kalınlıkları, yapı taşıyıcı sistemindeki kiriş boyutları dikkate
alınarak tasarlanmalıdır. Tesisatın üst kotu ile kiriş altı arasında montaj için yeterli mesafe olmalı,
kazanların arkası ile ısı merkezi duvarı arasında baca ve duman kanalı bağlantıları gözetilerek yeterli
boşluk bırakılmalı, sistemde ekonomizer varsa bu mesafe artırılmalıdır. Kazan önü ile kazan dairesi
ön duvarı arasında en az kazan boyu +1,00 m, kazan ve mahal duvarları ile kazanların birbirleri
arasında yeterli servis boşluğu bırakılmalıdır.
Kazan üzerine bodes yapılması gerekirse,
konstrüksiyonu yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan veya galvanizli perfore sacdan imal edilmeli,
taşıyıcı sistem yeterli kesitte çelik profilden imal edilerek merdiven ve korkulukları yapılmalıdır.
Büyük ölçekli ısı merkezlerinde gerektiği takdirde idarenin tercihi ile bodes ve korkulukların imalat
projeleri yapılmalı ve “İdare Onayı” sağlanmalıdır.
Isı merkezlerinde ve teknik odalarda kullanılan kazan, ekonomizer, boyler, brülör, genleşme tankı,
akümülasyon tankı, degazör, besi suyu deposu, kollektör, yakıt deposu, su deposu, soğutma grubu,
klima santralı, pompa, hidrofor gibi cihaz ve armatürlerin dolu ağırlıkları ile işletme anındaki 
titreşim yükleri konusunda statik proje disiplini ile koordinasyon sağlanmalı, statik betonarme sistem
tasarımında yeterli önlemler alınmalıdır.
Isı merkezleri ve teknik odaların ana giriş kapıları kazan ve diğer cihazların giriş ve çıkışına uygun
boyutta olmalı, gerektiği takdirde ısı merkezlerinin önünde bir servis avlusu düzenlenmelidir. Isı
merkezleri, yeterli boyutta kapı ve pencerelere sahip olmalı, olabildiğince doğal havalandırma
sağlanmalıdır. Isı merkezleri, giriş ve kaçış kapıları ile güvenlik holleri Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun boyutlarda olmalıdır.
Isı merkezlerinde duman atım bacalarına ek olarak taze hava menfezi ve pis hava bacaları
yapılmalıdır.
Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerinin ısı merkezlerinde işletmenin rahatlıkla izlenebildiği bir
konumda teknisyen odası yapılmalı, otomasyon ve pano odaları ayrı ayrı düzenlenmeli, otomasyon
ve pano odaları sistem yükü dikkate alınarak soğutma tertibatı ile donatılmalıdır. Personel için
soyunma, duş, lavabo ve tuvalet mahalli oluşturulmalıdır.
Isı merkezlerinde görev alacak teknisyenler işletmenin türüne bağlı olarak, ilgili Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş “Kazan Dairesi İşletmeciliği Belgesi”ne ya
da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış meslek standardına uygun olarak
yetkilendirilmiş kuruluşlarca eğitilmiş, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler olmalıdır. Bina
sahibi veya yöneticisi ısıtma sistemlerinin, ilgili yönetmelik ve/veya standartlarda belirtilen
periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulmasını ve ilgili mercilere raporlanmasını sağlamalıdır.
Kazanlarda, biri işletme döneminin başlangıcında, diğeri ortasında olmak üzere yılda en az iki kez
baca gazı analizi, bir kez de sistem bakımı yaptırılmalıdır. Isı merkezinde yer alan kazan, pompa,
brülör vb. cihazların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere, bacaların kontrolü
yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılmalıdır.

NOT : Radyant ısıtıcılar için her 1 KW için 10 m3 hacim gereklidir.
 

Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.