Bartrobel34
Danışman Bartrobel34
26 Aralık 2008

Ilk Gaz Acmada Kacak Gaz Kullanimi?

Tesisat kontrol işlemi sırasında usulsüz kullanım tespit edilmişse kullanım 10 m3 üzerinde ise; gaz açma işlemi yapılmayarak zabıt varakası düzenlenir. Abone zabıt varakasını imzalamasa dahi evrak düzenlenir ve İşletme ve İç  Tesisat  Şefine teslim edilir. İşletme ve İç Tesisat Şefi  zabıt varakasını bilgi notu ile Müşteri Temsilcisine takip işleminin yapılabilmesi için teslim eder. 
Kaçak kullanım 10 m3’ un altında ise sadece Doğal gaz Uygunluk Belgesindeki sayaç işareti bölümüne işleyerek gaz  açma işlemi yapılır.

SLM


xhumz
xhumz
27 Aralık 2008

Sayın Bartrobel34,

Kaçak ile usulsüz kullanımı farklı şeylerdir.Usulsüz kullanımda gaz açma-kapama bedelinin 3 katında kadar gaz dağıtım şirketi alabilir ve bu gaz açmama nedeni sayılmaz.Kaçak kullanımda ise %200 tekrarında ise %300 farkla ödemeli

İyi çalışmalar,
Bartrobel34
Danışman Bartrobel34
27 Aralık 2008

Kacak kullanim usulsuz kullanim degilmidir?

Verilen ifadede tuketicin yasal gaz acma uygulamasi yapilmadan gaz kullanim sureci ve bu surecte tuketilen gaz miktari anlatilmaktadir.

Slm
xhumz
xhumz
27 Aralık 2008

Hayır kacak kullanım sayacın olmadığı durumdur ki bu savcılığa kadar gider ve nitelikli/niteliksiz dolandırıcılığa girer.Usulsüz kullanım ise gazın sayaçtan geçtiği fakat resmi olarak gazın açılmadığı ya da tesisata gaz.dağıtım şirketinden habersiz tadilat yapılması durumuna denir.


Bartrobel34
Danışman Bartrobel34
27 Aralık 2008

xhumz yazdı:
Hayır kacak kullanım sayacın olmadığı durumdur ki bu savcılığa kadar gider ve nitelikli/niteliksiz dolandırıcılığa girer.Usulsüz kullanım ise gazın sayaçtan geçtiği fakat resmi olarak gazın açılmadığı ya da tesisata gaz.dağıtım şirketinden habersiz tadilat yapılması durumuna denir.

Dogru.

Ozaman basligi degistirp kacak kullanim degil usulsuz kullanim yazmamiz gerekecek.

Slm

 
Bartrobel34
Danışman Bartrobel34
05 Ocak 2009

xhumz yazdı:
Hayır kacak kullanım sayacın olmadığı durumdur ki bu savcılığa kadar gider ve nitelikli/niteliksiz dolandırıcılığa girer.Usulsüz kullanım ise gazın sayaçtan geçtiği fakat resmi olarak gazın açılmadığı ya da tesisata gaz.dağıtım şirketinden habersiz tadilat yapılması durumuna denir.

Kacak kullanim tanimlamasi ile ilgili

(03 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

"DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİYÖNETMELİĞİ"

Ne diyor bakalim;

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaçak ve Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı

Kaçak doğal gaz kullanımı
Madde 52- Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

 Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Dağıtım şirketi, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi  tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

Usulsüz doğal gaz kullanımı
 Madde 53- Müşterinin;
a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,
b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,
c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,
d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,
hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Ancak, (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından  tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından 45 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin ortak hükümler
Madde 54- Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin olarak;
a) Tespit,
b) Süre,
c) Tüketim miktarı hesaplama,
d) Tahakkuk,
e) Ödeme,

yöntemleri ile diğer usul ve esaslar dağıtım şirketi tarafından belirlenerek Kuruma sunulur ve Kurul onayı ile uygulamaya konulur. Bu yöntemlerde Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.

Selamlar


Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.