Konu: Yapı Denetim Firmaları Hakkında Bilgi?

ali orhun
ali orhun
15 Ağustos 2010

Önceikle 12 yıl hizmeti olan arkadaşlar,İmar BAKANLIĞINDAN denetci belgesi almalı.Bu ara 81 ilde başlayacağından ,özellikle Makina ve Elektrik Denetcisi bulunmuyor.Yeni mezun MAKİNA mühendisini belgesi olmayacğına göre Yapı DENETİMDE ne iş yapar resmen ben de bilmiyorum.Resmen değil ama yardımcı işlerde imza yetkiniz olmadan bir tekniker gibi çalışabilirsiniz diye düşünüyorum.


maatonifi
Uzman maatonifi
15 Ağustos 2010

Hem 12 yıl hizmeti olanlar aranıyor, hem de 700-1000 tl. \r
maaş öneriliyor. Rezalet. Meslektaşlarıma tavsiye, 2000-\r
3000 tl.den daha az fiyata çalışmayın. Eskiden 12 yıl \r
tecrübeli makina mühendisleri, sadece 19 ilde yoğunlaşıp \r
700-1000 tl. maaşa razı oluyorlardı ve bu maaşı da \r
burunlarından getiriliyordu.Şimdi güç sizde, 81 ilde 12 yıl \r
tecrübeli mühendis bulmak kolay olmayacak. Artık Mimar \r
ve inşaat mühendislerinin oyuncağı olmayın, hakkınızı, \r
hukukunuzu en iyi şekilde koruyacak şekilde sözleşmeler \r
yapın, ya da eşit kar payı ile ortak olun. Korkmayın, arayıp \r
sizin teklifinizi kabul etmek zorundalar.\r
      Üniversite mezunu topluluğunun ezilmiş üyeleri \r
olmaktan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Artık sizin de \r
jipiniz, villanız ve halk içinde itibarınız olsun.\r
      Yapı denetimi konusu, bu konuda artık ülkeyi muz \r
cumhuriyeti konumundan kurtaracaktır. Düşünün, \r
hastasınız, ilacını biliyorsunuz, ama size eczaneden ilaç \r
vermiyorlar, neden? bir doktordan reçete istiyorlar. \r
İşte,bundan sonra duvarınıza bir çivi çakmanız gerekse \r
mühendisten belge istenecek günlere doğru gidiyoruz. O \r
zaman sizler de hukukçuların, eczacıların, doktorların, \r
dişçilerin sahip olduğu refaha sahip olacaksınız... Toplumun \r
"olmazsa da olur" ezikliğinden kurtulup "olmazsa olmaz" \r
ları arasına girersiniz.\rahmetdin
ahmetdin
15 Ağustos 2010

Bir makine mühendiisi için yapı denetim firmasına girmek mühendisliği köreltirmi??


mmom
mmom
16 Ağustos 2010

yeni mezun birinin yapıdenetim fırmasında. sadece proje çizmekten veya yetkili olan mühendislerin yerine inşaati denetlemekten başka hiç bir işi yoktur.


longuner
longuner
16 Ağustos 2010


 12 yılı 5 yıla düşürdülerlonguner
longuner
16 Ağustos 2010

07 Ağustos 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27665

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

 

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan “on iki” ibareleri “beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

            

“ğ) Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisleri için beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılında proje hazırlanması ya da incelenmesi konularında fiilen görev yaptığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler."

            

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            

Kanunun uygulandığı il sayısının artırılması


GEÇİCİ MADDE 9 –
(1) Kanunun uygulandığı illerin Kanunun 11 inci maddesi doğrultusunda artırılması halinde, kapsama yeni giren iller için 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hesap yöntemi yerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilen nüfus istatistikleri kullanılarak, il bazında faaliyet gösterebilecek kuruluş sayısı belirlenir.

            

(2) Kapsama yeni alınan illerde faaliyet göstermek üzere Bakanlığa izin belgesi başvurusunda bulunacak kuruluşların son başvuru tarihi ile bir ilde faaliyet gösterebilecek kuruluş sayısı, Bakanlık uygun görüşünü müteakip, Yapı Denetim Komisyonu tarafından ilgililere duyurulur. Herhangi bir ilde başvuru sayısının Bakanlık tarafından duyurusu yapılan sayıdan fazla olması halinde, o ilde izin belgesi verilecek kuruluşlar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir." 

            

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                       

            

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
longuner
longuner
16 Ağustos 2010


ahmeddin  , 5 yıl deneyim denetçiler için aranıyor  , fakat 5 yılının

olmaması senin bir yapı denetim şirketi kurmanı engellemiyor , yani bir

yapı denetimde çalışamazsın fakat bir mühendis arkadaşınla birlikte bir

yapı denetim şirketi sahibi olabilirsin , ilginç değil mi

her ilde bir kota var , muğlada 11 , manisada 18 gibi , şirket kurmak için

başvuran çok , muğlada 100 'ü geçti , 2.000 TL. ye şirket kuruyorlar ,

kurada çıktımı şirketin değeri bir anda en az 100.000 TL. üzerine çıkar , 11

şirket yalnızca muğlanın içine değil ilçelerinede bakacak , marmaris ,

bodrum , fethiye gibi ilçeler bunlarahmetdin
ahmetdin
16 Ağustos 2010

Sizce makine mğhendisliği için geleceğini nasıl görüyorsunuz yapı denetim firmalarını? Çalısanlar bir fikir verebilirmi sizce parası güzel olurmu?


ali orhun
ali orhun
17 Şubat 2011

Yapı Denetimi kendi forumunda, şimdiki haldeki durumunu konuşalım mı?


ali orhun
ali orhun
19 Şubat 2011

Değerl Site Arkadaşlarım,

Bu konuda halihazırdaki durumla ilgili,  sözü olan bi Allahın kulu yok mu sitede?

Kolay GELSİN....
azref
Uzman azref
23 Şubat 2011

Konunun aktif kalması için yazılmıştır.


Ragıp
Ragıp
24 Şubat 2011

Sayın Ali beyciğim

Yapı denetim ile ilgili merak edilen konu nedir?
ali orhun
ali orhun
24 Şubat 2011

@sn.ragıp bey,

-Maaşlar,

-Yetki ve Sorumluluklar,

tşkürler,

Saygı ve Sevgiyle,
Ragıp
Ragıp
25 Şubat 2011

Yapı denetimde çalışan mühendisler,projelerin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ederek imza ederler.Uygun değilse  müellifine iade edip düzeltilmesini sağlarlar.İlk sorumluluk burada başlar.İmza ettiğinde müellif kadar sorumludur.

Yapının bu projelere uygun olarak yapılmasını sağlamakla sorumludurlar.Kanun ve yönetmeliklere uygun olduğunu tasdik ettiği projenin  yine kanun ve yönetmeliklere uygun olarak uygulanmasında sorumludur.

Şantiyelerin İş ve İşçi Sağlığı yönetmeliklerine uygun olmasını denetlemek ve ilgili idarelere bildirmek zorundadır.
Ragıp
Ragıp
25 Şubat 2011

İlgili kanun ve yönetmelikler;

1-Yapı Denetim Kanunu ve yönetmelikleri

2-İmar kanunu

3-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

4-Yangın Yönetmeliği

5-Sığınak Yönetmeliği

6-Bina enerji Performansı Yönetmeliği

7-TS 825 Isı Yalıtım Standardı

8-Asansör Yönetmeliği

gibi onlarca kanun,yönetmelik ve standart......

Projelerin ve uygulama yukardakiler açısından uygun olmalıdır.

 


Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.