VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
21 Temmuz 2022

SİLİNDİRİK AKARYAKIT VE SU TANKLARINDA PROJE VE MUKAVEMET HESAPLARI

b: Takviye profilleri arasındaki mesafe                     
H: Tank yüksekliği(içten içe)                     
hs: Tankın tabanından, yanal duvar yatay takviye profilinin üstüne kadar olan yükseklik                     
K: Malzemenin çekme mukavemeti                     
Ce: Katsayı                     
g: Tanka koyulan akışkanın birim hacmindeki kütlesi                     
s: Saç kalınlığı                     
                      
 YAN CİDAR ET KALINLIĞI                     
 hs ≤ 0.175 x H için s = 48.5 x b x Ce x (g x (H - hs) ∕ K)^0,5 
 hs > 0.175 x H için s = 41.5 x b x Ce x (g x (1,3  xH- hs) ∕ K)^0,5
                      
 TAVAN ET KALINLIĞI                     
 hs ≤ 0.175 x H için s = 22.755  x b x Ce x  (g x H /K)^ 0.5  
 hs > 0.175 x H için s = 13.5 x b x Ce x (g x (H - hs) ∕ K) ^0,5

 GERGİ ÇUBUKLARININ ÇEKME DENEYİMİ                    
 Panele Gelen Birim Basınç;                    

 P = g x h                  

 Panel Yüzey Alanı;                    

 A = Gergi çubuklarının arasındaki alan                  

 Çubuğa Gelen Çekme Yükü;                    

 Q1 = P x A                  

 Çekme 2 yönlü olacağı için kuvvet 2 kat olur =           2 x Q1         

 Gerilmeler =….mm kalınlığında ….*…. mm profil olacağı için düşünülürse                    

 Profil Yüzey Alanı;   

 A  = 2*Profil Ebatı*Profil Kalınlığı 

 Gergideki Gerilme;   

 G = F / A 

 g = F / A 

 G > g olduğunda emniyetlidir.

 GENEL BİLGİLER                      

Kapasite : 12 m3                      

Ölçü : 3 * 2 * 2                      

Malzeme : St 37-2                      

Rp 1,0 = 235 N/mm2 (%1,0 Kalıcı Gerilme Değeri - TSEN 1002                      

Rm      = 370 N/mm2 (Çekme Dayanımı Değeri - TSEN 1002                      

MUKAVEMET HESAPLARI                      

TABAN LEVHASI ET KALINLIĞI - (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.1Sahife 3)                      

ÖN VE ARKA YAN CİDAR ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.2 Sahife 3)                      
b: 0.7 m                    
H: 2 m                    
hs: 0,70 m                     
K: 370  N/mm2                   
Ce: 1.08                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0,175 x  H için s = 41.5 x b x Ce x (g x (1,3 x H - hs) ∕ K)^0,5
 hs > 0,175 x  2 = 700 > 350               
       s = 41.5 x 0.7 x 1.32 x (1 x (1,3 x 2 - 0,70) / 370)^0,5   
       s = 2.24825636 mm            
       s = 3 mm olarak alındı.             
                      
SAĞ VE SOL YAN CİDAR ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.2 Sahife 3)                      
b: 0.75 m                    
H: 2 m                    
hs: 0,70 m                     
K: 370  N/mm2                   
Ce: 1.32                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0,175 x  H için s = 41.5 x b x Ce x (g x (1,3 x H - hs) ∕ K)^0,5
 hs > 0,175 x  2 = 700 mm > 350 mm               
       s = 41.5 x 1 x 1.32 x (1 x (1,3 x 2 - 0,70) / 370)^0,5   
       s = 2.944145233 mm            
       s = 3 mm olarak alındı.             
TAVAN ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.3 Sahife 3)                      
b: 1.0 m                    
H: 2 m                    
hs: 0.7 m                    
K: 370 N/mm2                     
Ce: 1.08                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0.175 x H için s = 13.5 x b x Ce x (g x (H - hs) ∕ K) ^0,5
 hs > 0.175 x 2 = 700 mm > 350 mm               
       s = 13.5 x 1.0 x 1.08 x (1 x ( 2 - 0,70)/370)^0,5   
       s = 0.86422801 mm            
       s = 4 mm olarak alındı.             

 GERGİ ÇUBUKLARININ ÇEKME DENEYİMİ                     
 Panele Gelen Birim Basınç;                     

 P = g x h                   
 P = 0,001 x 70                
 P = 0.07 kg/cm2               

 Panel Yüzey Alanı;                  

 A = Gergi çubuklarının arasındaki alan                
 A = 70 x 75                
 A = 5250 cm2               

 Çubuğa Gelen Çekme Yükü;                  

 Q1 = P x A                
 Q1 = 0,07 x 5250                
 Q1 = 367.5 kg               

 Çekme 2 yönlü olacağı için kuvvet 2 kat olur =           2 x Q1 = 2 x 367,5 =      735 

 Gerilmeler =3 mm kalınlığında 50*50 mm profil olacağı için düşünülürse   

 Profil Yüzey Alanı;   

 A  = 2 x 5 x 0,3 
 A  = 4.5 cm2

 Gergideki Gerilme;   

 G = F / A 
 G = 2300  / 4,5 
 G = 511.1111111 kg/cm2
    
 g = F / A 
 g = 735 / 4,5 
 g = 163.3333333 kg/cm2
    
  G > g =  511,1 kg/cm2 > 163,3 kg/cm2 olduğundan emniyetlidir.

 

GENEL BİLGİLER                      

Kapasite : 16 m3                      

Ölçü : 4 * 2 * 2                      

Malzeme : St 37-2                      

Rp 1,0 = 235 N/mm2 (%1,0 Kalıcı Gerilme Değeri - TSEN 10028 )                      

Rm      = 370 N/mm2 (Çekme Dayanımı Değeri - TSEN 10028-)                      

MUKAVEMET HESAPLARI                      

TABAN LEVHASI ET KALINLIĞI - (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.1Sahife 3)                      

ÖN VE ARKA YAN CİDAR ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.2 Sahife 3)                      
b: 0.7 m                    
H: 2 m                    
hs: 0,70 m                     
K: 370  N/mm2                   
Ce: 1.08                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0,175 x  H için s = 41.5 x b x Ce x (g x (1,3 x H - hs) ∕ K)^0,5
 hs > 0,175 x  2 = 700 > 350               
       s = 41.5 x 0.7 x 1.32 x (1 x (1,3 x 2 - 0,70) / 370)^0,5   
       s = 2.24825636 mm            
       s = 3 mm olarak alındı.             
                      
SAĞ VE SOL YAN CİDAR ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.2 Sahife 3)                      
b: 0.666 m                    
H: 2 m                    
hs: 0,70 m                     
K: 370  N/mm2                   
Ce: 1.4                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0,175 x  H için s = 41.5 x b x Ce x (g x (1,3 x H - hs) ∕ K)^0,5
 hs > 0,175 x  2 = 700 mm > 350 mm               
       s = 41.5 x 1 x 1.32 x (1 x (1,3 x 2 - 0,70) / 370)^0,5   
       s = 2.772849511 mm            
       s = 3 mm olarak alındı.             
TAVAN ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.3 Sahife 3)                      
b: 0.7 m                    
H: 2 m                    
hs: 0.7 m                    
K: 370 N/mm2                     
Ce: 1.40                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0.175 x H için s = 13.5 x b x Ce x (g x (H - hs) ∕ K) ^0,5
 hs > 0.175 x 2 = 700 mm > 350 mm               
       s = 13.5 x 0.7 x 1.40 x (1 x ( 2 - 0,70)/370)^0,5   
       s = 0.784206898 mm            
       s = 3 mm olarak alındı.             

 GERGİ ÇUBUKLARININ ÇEKME DENEYİMİ                     
 Panele Gelen Birim Basınç;                     

 P = g x h                   
 P = 0,001 x 70                
 P = 0.07 kg/cm2               

 Panel Yüzey Alanı;                  

 A = Gergi çubuklarının arasındaki alan                
 A = 70 x 66,6                
 A = 4662 cm2               

 Çubuğa Gelen Çekme Yükü;                  

 Q1 = P x A                
 Q1 = 0,07 x 4662                
 Q1 = 326.34 kg               

 Çekme 2 yönlü olacağı için kuvvet 2 kat olur =           2 x Q1 = 2 x 326,3 =      652.6 

 Gerilmeler =3 mm kalınlığında 50*50 mm profil olacağı için düşünülürse   

 Profil Yüzey Alanı;   

 A  = 2 x 5 x 0,3 
 A  = 4.5 cm2

 Gergideki Gerilme;   

 G = F / A 
 G = 2300  / 4,5 
 G = 511.1111111 kg/cm2
    
 g = F / A 
 g = 652,6 / 4,5 
 g = 139.02 kg/cm2
    
   G > g = 511,1 kg/cm2 > 139,02 kg/cm2 olduğundan emniyetlidir.

 GENEL BİLGİLER                      

Kapasite : 30 m3                      

Ölçü : 5 * 3 * 2                      

Malzeme : St 37-2                      

Rp 1,0 = 235 N/mm2 (%1,0 Kalıcı Gerilme Değeri - TSEN 10028 )                      

Rm      = 370 N/mm2 (Çekme Dayanımı Değeri - TSEN 10028 )                      

MUKAVEMET HESAPLARI                      

TABAN LEVHASI ET KALINLIĞI - (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.1Sahife 3)                      

SAĞ VE SOL YAN CİDAR ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.2 Sahife 3)                      
b: 0.9 m                    
H: 2 m                    
hs: 0,70 m                     
K: 370  N/mm2                   
Ce: 1.45                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0,175 x  H için s = 41.5 x b x Ce x (g x (1,3 x H - hs) ∕ K)^0,5
 hs > 0,175 x  2 = 700 > 350               
       s = 41.5 x 0.9 x 1.32 x (1 x (1,3 x 2 - 0,70) / 370)^0,5   
       s = 3.880918717 mm            
       s = 4 mm olarak alındı.             
                      
ÖN VE ARKA YAN CİDAR ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.2 Sahife 3)                      
b: 0.9 m                    
H: 2 m                    
hs: 0,70 m                     
K: 370  N/mm2                   
Ce: 1.32                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0,175 x  H için s = 41.5 x b x Ce x (g x (1,3 x H - hs) ∕ K)^0,5
 hs > 0,175 x  2 = 700 mm > 350 mm               
       s = 41.5 x 1 x 1.32 x (1 x (1,3 x 2 - 0,70) / 370)^0,5   
       s = 3.53297428 mm            
       s = 4 mm olarak alındı.             
TAVAN ET KALINLIĞI (TS 8991/Mart 1991 - Madde 1.2.3.6.3 Sahife 3)                      
b: 1.5 m                    
H: 2 m                    
hs: 0.7 m                    
K: 370 N/mm2                     
Ce: 1.45                     
g: 1                     
Rp 1.0 = 235 N/mm2                   
                      
 hs > 0.175 x H için s = 13.5 x b x Ce x (g x (H - hs) ∕ K) ^0,5
 hs > 0.175 x 2 = 700 mm > 350 mm               
       s = 13.5 x 1.5 x 1.45 x (1 x ( 2 - 0,70)/370)^0,5   
       s = 1.740459188 mm            
       s = 4 mm olarak alındı.             

 GERGİ ÇUBUKLARININ ÇEKME DENEYİMİ                     
 Panele Gelen Birim Basınç;                     

 P = g x h                   
 P = 0,001 x 70                
 P = 0.07 kg/cm2               

 Panel Yüzey Alanı;                  

 A = Gergi çubuklarının arasındaki alan                
 A = 70 x 90                
 A = 6300 cm2               
                   
 Çubuğa Gelen Çekme Yükü;                  
                   
 Q1 = P x A                
 Q1 = 0,07 x 6300                
 Q1 = 441 kg               
                   
 Çekme 2 yönlü olacağı için kuvvet 2 kat olur =           2 x Q1 = 2 x 567 =      1134 
    
 Gerilmeler =3 mm kalınlığında 50*50 mm profil olacağı için düşünülürse   
    
 Profil Yüzey Alanı;   
    
 A  = 2 x 5 x 0,3 
 A  = 4.5 cm2
    
 Gergideki Gerilme;   
    
 G = F / A 
 G = 2300  / 4,5 
 G = 511.1 kg/cm2
    
 g = F / A 
 g = 1134 / 4,5 
 g = 252 kg/cm2
    
  G > g =  511,1 kg/cm2 > 252 kg/cm2 olduğundan emniyetlidir.

 


Bu konuda henüz bir cevap yazılmamış.Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.