26 Haziran 2007

1 kg buhar için kaç m3 doğalgaz ?

slm herkese

İlk önce bu sitenin kurucularına ve bilgilerini bizimle paylaşmaktan çekinmeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.Uşak Organize Sanayi Bölgesinde buhar kazanları ile yaptığım araştırma da bir kaç sorun ile karşılaştım bunlardan bir kaçı;

1) 1 kg buhar üretebilmek için kaç m3 doğalgaz tüketmeliyim?

2) Buhar kazanlarının verimini nasıl artırabilirim?

Şimdiden herkese teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.


26 Haziran 2007

Merhaba

Kazan verimi için ne yapman gerektiğini tam bilemiyorum ama diğer sorunun cevabı:

1 kg buhar 600 kcal dir. 1 m3 doğalgaz alt ısıl değeri 8250 kcal dir. Buna göre 0.072 m3 doğalgaz gerekir.

 

 
26 Haziran 2007

BUHAR KAZANLARI  

    Kazan olarak bilinen basınçlı kaplar, genel olarak ısı enerjisinden yararlanmak amacıyla, gerek sanayide ve gerekse mahal ısıtmasında çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Yakıtın sahip olduğu kimyasal enerji, yakıt ile oksijenin belirli şartlarda reaksiyona girmesi ile ısıl enerjiye dönüşür. Yanma sonucu açığa çıkan gazların ısı enerjisi kullanma amacına göre aracı bir akışkana aktarılır. Buhar kazanlarında aracı akışkan olarak su kullanılmaktadır. Sıcak gazlardan suya ısı geçişinin gerçekleştiği cihaz bir ısı değiştiricisi görevi görmekte ve buhar kazanı olarak adlandırılmaktadır. Buhar kazanı basınçlı bir kap olup, buharlaşmakta olan suyu ve buharı depolamaktadır. Buhar kazanında üretilen buhar kazandan çekilip, ilgili yerde kullanıldıkça eksilen buhar kadar su kazana beslenir.

Buhara verilen ısının hesabı:


a. Suyun buharlaşma sıcaklığına kadar verilmesi gereken ısı miktarı=Q1


Q1=ms*( hf – hs )  kw

Burada ms  (kg/sn) suyun kütle debisi, hs (kj/kg) kaynama sıcaklığının altındaki sıcaklıktaki suyun entalpisi,hf  (kj/kg) doymuş sıvının entalpisini göstermektedir.

b.Doymuş sıvının tamamen buharlaşması için gereken ısı miktarı=Q2

Q2==ms*( hg– hf)  kw


Burada hg (kj/kg) doymuş buharın entalpisini göstermektedir.

c.Doymuş buhardan kızgın buhar elde edilmesi için gereken ısı miktarı=Q3

Q3=ms*(hk – hg ) kw


Burada hk (kj/kg) kızgın buharın entalpisini göstermektedir.

Herhangi bir sıcaklıktaki sudan sabit basınçta kızgın su elde edilmesi için gereken enerji miktarı bu 3 enerji değerinin toplamı ile bulunur.

Q=Q1+Q2+Q3 (kw)


Suyun özgül ısısı,basınç ve sıcaklıktan bağımsız kabul edilebilir ve bunun için 4,18 kj/kgC değeri kullanılabilir.

Doyma sıcaklığı ile doyma basıncı arasındaki bağıntı:


Ts=100*Ps1/2

Burada Ts (°C )  doymuş buharın sıcaklığı, Ps (bar) doymuş buharın mutlak basıncını göstermektedir.Bu bağıntı 1-220 bar basınç aralığında kullanılabilirPratikte 1 kg/h buhar için 600 kcal/h gerekmekte ve kazan kapasite tayinlerinde bu değer hesaplamalarda kullanılabilir.

Ayrıca buhar kazanları pratikte m2 de 30.000 kcal/h – 40.000 kcal/h ısıl enerji vermektedir.

 Verimle Ilgili Bilgiler:

Alev duman borulu kazanlar radyasyon isi yayimina daha uygun kazanlardir.Yakit olarak sivi yakitlar ve kati yakitlar radyasyon ile isi yayimina daha uygundurlar.Kati yakitlarda ocak sicakligi max 950C iken sivi yakitli kazanlarda max 1200 C civarindadadir.Ancak konveksiyonel isi yayimina daha uygun olan gaz yakitlar ozellikle dogalgazda ocak sicakligi 1600 C civarindadir.Gaz yakitlarda ozelliklede dogalgazda radyasyon (Alev duman borulu kazanlara nispeten) su borulu kazanlar verim acisindan cok daha uygundurlar.Zira Su borulu endustriyel kazanlarin celik konstruksiyon acisindan Konveksiyonel isi yayimina daha elverislidirler.Su borulu kazanlarda baca gazi ekonomizeri,hava isiticisi, kizdirici  gibi unitelerlerle verim %98 lere cikmaktadir.

BASARILAR 
26 Haziran 2007

Sayın  yasinikiz ve Bartrobel34
   

Yaptığınız yorumlar için teşekkürlerimi sunarım.Özellikle Bartrobel34 vermiş olduğunuz bilgiler beni son derece aydınlattı emeğinize sağlık.

Herkese iyi çalışmalar.
26 Haziran 2007

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALlŞTIRILMASI

BLÖF'TEN ISI GERi KAZANIMI

Buhar üretme prosesinin kazan suyunda çözünmüş ve suspansiyon halde bulunan katı parçacıklar oluşturması kaçınılmazdır. Belirli bir konsantrasyon seviyesinin üzerinde katı parçacıklar kazanın içinde bir tortu oluşturabilirler ve kazan borularının içinde birikerek ısı transferini yavaşlatır ve aşırı ısınmaya neden olabilirler. Bunlardan başka yüksek konsantrasyondaki katı parçacıklar buhar hatlarına su taşınmasına da neden olabilirler. Buhara su karışmasının kazanda çok fazla su seviyesi, aşırı alkalilik gibi başka nedenleri de olmakla birlikte bu duruma çoğunlukla aşırı çözünmüş veya asılı halde bulunan katı parçacıklar sebep olmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı katı parçacık konsantrasyon seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir, bu da blöf yapılarak gerçekleştirilir .Kazanın alt seviyesinde kirliliğin yoğun olduğu bölgeden bir miktar kazan suyu konsantrasyon seviyesine bağlı olarak belli aralık ve sürelerle deşarj edilir, bunun yerini taze besleme suyu alır, böylece kazan suyundaki toplam çözünmüş katı parçacık konsantrasyonu optimum seviyede kalır.

Bazı kazanlarda sistem gereği devamlı blöf yapılır. Bunlar büyük ve yüksek basınçlı kazanlardır. Bu ünitelerde ısı geri kazanım sistemleri uygulayarak, blöfden dolayı meydana gelen enerji kayıplarını minimum düzeye indirebiliriz. Birçok ısıl geri kazanım sistemleri; sıcak blöf suyunu besleme suyunun ön ısıtmasında kullanan basit ısı eşanjörlerinden ibarettir. Bazı sistemlerde flaş buharı başka yerlerde kullanmak için, flaş tankı vardır.

TASARRUF HESAPLARI

Normal şartlarda sistemin madde ve ısı dengesi çıkarılarak, blöfden ısı geri kazanım potansiyeli hesaplanabilir. Buna ilave olarak, tasarruf imkanı, buhar maliyetinin tasarruf maliyet faktörü ile çarpılması sonucu bulunur. Bu maliyet hesabı, bu serinin 11.sayısında tanımlanmıştır.

Grafikte çeşitli sistem buhar basınçları için blöf oranına göre tasarruf faktörleri gösterilmiştir. Grafikte % 70 oranında ısının geri kazanılabileceği varsayılmıştır .


Örnek ;

- Bir buhar kazanının blöf oranı % 12, Sistem basıncı 16 bar , buhar maliyeti fuel oil fiyatına göre 0.078 olarak hesaplanmış olsun. Blöfden ısı geri kazanım sistemi kurarak ne kadar enerji tasarrufu sağlayabiliriz? (Fuel oilin fiyatı 335 500 000 TL/ton kazan kapasitesi 20 ton/saat ve yıllık çalışma süresi 8000 saat ise);

Grafikte tasarruf faktörü 0.975 dir (% 2.5 Iik buhar maliyeti indirimi gösterilmiştir).Böylece:
Orijinal Buhar Maliyeti = 0.078 x 335 500 000 = 26 169 000 TL/ton
Yeni Buhar Maliyeti = 26 169 000 x 0.975 = 25 514 775 TL/ton
TASARRUF = 654 225 TL/ton
                = 654 225 x 20 x 8000 = 104 676 000 000 TL/yıl (66 422 Euro/yıl)


-Yüksek basınçta çalışan sistemlerde blöfden ısı geri kazanımı genellikle çok daha avantajlı olabilir. Kazan çalışma basıncı 40 bar, blöf oranı %10, buhar maliyet faktörü 0.098 (Teknik Bilgiler Serisi No:11 den) ve yakıt maliyeti 335 500 000 TL/ton olsun. Kazan 20 ton/saat kapasiteli ve 8000 saat/yıl işletilmektedir .
Tasarruf imkanları aşağıda hesaplanmıştır.
Orijinal buhar maliyeti = 0.098x335 500 000 = 32 879 000 TL/ton
Tasarruf Faktörü = 0.973
Tasarruf = 0.027x32 879 000 = 887 733 TL/ton
Yıllık Tasarruf = 887 733 x 20 x 8000
                    = 142 037 280 000 TL/yıl (88 773 Euro/yıl)

ÖNERİLER

• Bu sayıda anlatılan metodu kullanarak blöf oranı ve bununla ilgili enerji kayıp miktarını hesaplayınız.

• Eğer blöf fazla ise, su tasfiye sistemlerini gözden geçiriniz ve kondensat geri dönüşlerinin mümkün olan en yüksek cleğere ulaştığından emin olunuz.

• Su arıtma sisteminin iyileştirilmesine alternatif olarak ısı geri kazanma sistemiyle birlikte sürekli bir blöf sisteminin kurulması seçeneğini ele alınız.

• Isı geri kazanımından dolayı ne kadar tasarruf yapılacağını hesaplayınız.

• Isı geri kazanım sistemi ve sürekli blöf kurmak için gereken malzemenin (boru, ısı eşanjörü, kontrol sistemleri) maliyetlerini üreticilerden öğreniniz.

• Kazan suyunun iyileştirilmesi veya blöften ısı geri kazanımı veya mümkünse her ikisi birden kurulduğunda geri ödeme sürelerini hesaplayın ve hangi seçeneğin en ekonomik olduğunu karşılaştırarak bulunuz.

Kaynak : http://www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/uetm/ts21.html
26 Haziran 2007

Kazanlardan daha iyi verim almak için brülörü doğru seçmeli ve O2 trim ve CO kontrolü yaparak daha verimli yanma sağlanmalıdır. Detaylı bilgi için bana yazabilirsiniz


27 Mart 2009


1 TON BUHAR MALİYETİ

Bunun için en iyi yöntem bir doğalgaz sayacı ile bir buhar sayacına sahip olmaktır.Kazanlarda birçok faktör 1 ton buhar için gerekli doğalgaz miktarını etkileyebilir.( Kazan konstrüksiyonu, ekonomizer olup olmadığı, su kalitesinin durumu vs.)

Yaklaşık 10 senedir aldığımız ölçüm değerlerine göre, 3 geçişli Skoç tip buhar kazanında , 1 ton buhar için 70 m3 ve altı değerlerin, verimli kazan değerleri olduğunu söyleyebilirim.04 Aralık 2014
nrlnrl yazdı:

1 TON BUHAR MALİYETİ

Bunun için en iyi yöntem bir doğalgaz sayacı ile bir buhar sayacına sahip olmaktır.Kazanlarda birçok faktör 1 ton buhar için gerekli doğalgaz miktarını etkileyebilir.( Kazan konstrüksiyonu, ekonomizer olup olmadığı, su kalitesinin durumu vs.)

Yaklaşık 10 senedir aldığımız ölçüm değerlerine göre, 3 geçişli Skoç tip buhar kazanında , 1 ton buhar için 70 m3 ve altı değerlerin, verimli kazan değerleri olduğunu söyleyebilirim.

Bende 1 yıldır takip ediyorum, 1 ton buhar için 55-65 sm3 tüketimim var.  Yaz-kış şartlarına ve kazan çalışma kapasitesine- süresine göre biraz oynuyor.25 Aralık 2014

Bizde bir tekstil firması olarak yaklaşık bir yıldır 250 m2 3 geçişli skoç tipi kazan 1 ton buhar için 41-49 m3 doğalgaz yakıyoruz.Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.