CrazY©
CrazY©
05 Eylül 2005

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

TANIM:Belirli bir ihtiyacı karşılamak için çeşitli yapı gereçleri ile ve yapı metodlarına uygun olarak,karada,suda,yeraltında veya yerüstünde inşa edilen özel veya kamuya ait tesislere yapı denir

SINIFLANDIRMA:Yapıları çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür.

1-Mülkiyetine göre

a)Kamu yapılarıevlet ve kamu kuruluşları tarafından yaptırılan ve kullanılan yapılardır. b)Özel yapılar:Şahıs veya işletmeler tarafından yaptırılan ve çeşitli amaçlarla kullanılan yapılardır. c)Vakıf yapıları:Vakıflar tarafından yaptırılmış veya mülkiyeti vakıflara verilmiş yapılardır.

2-Zemin seviyesine göre a)Alt yapılar:Zemin altında veya yüzeyinde inşa edilen yapılar. b)Üst yapılar:Zemin üstünde inşa edilen yapılar.

3-Amaç ve fonksiyonlarına göre a)Geçici yapılar:Kısa süre kullanılmak için yapılan yapılar. b)Devamlı yapılar:Belirli bir amaç için yapılıp uzun süre kullanılan yapılar.

4-Yapılışlarındaki amaç ve cevap verdikleri ihtiyaca göre a)Bina yapıları:İnsanların kendilerinin veya varlıklarını dış etkenlerden korumak ve çeşitli amaçlarla kullanmak için kullanılan yaptıkları yapılardır. b)Ulaştırma yapıları: c)Anıt ve tarihsel yapılar d)Spor tesisleri e)Su yapıları

YAPILIŞ VE KULLANIŞ AMAÇLARINA GÖRE SEKİZ GRUPTA TOPLANIRLAR:

1-Meskenler-konutlar 2-Konaklama binaları(otel,motel vb.) 3-Kültür binaları(Tiyatro,kitaplık,sinema,sergi binaları gibi) 4-Sağlık binaları(Hastane,revir,sağlık ocağı) 5-Dini binalar(Cami,kilise) 6-Sosyal ve toplum binaları(Halkevleri,düğün salonları) 7-Ticaret binaları(mağaza,dükkanlar) 8-Endüstri binaları(Fabrika,atölye binaları)

BİR BİNA 3 BÖLÜMDEN OLUŞUR:

1-TAŞIYICI SİSTEMLER:Temeller,duvarlar,kolonlar,kirişler,döşemeler,merdivenler.

2-TAMAMLAYICI SİSTEMLER:Kapı ve pencereler,kaplamalar,korkuluklar,yalıtım,tenekecilik işleri,boya ve badanalar.

3-TESİSATLAR:Sıhhi tesisat,ısıtma,havalandırma,elektrik tesisatı vb.

Bu konuda henüz bir cevap yazılmamış.Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.