Ahmet Solmaz
Uzman Ahmet Solmaz
21 Aralık 2018

EPDK, doğalgaz piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı.

EPDK, doğalgaz piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9’uncu Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayınladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2019 yılı için geçerli olmak üzere, %23,73 oranında artırılarak yeniden belirlendi. 

Buna göre, Tebliğ’in 9. maddesindeki 1. fıkranın a, b, c, d, e, f, ve g bendlerinde bildirilen; doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren ve yazılı ihtara rağmen mevzuata aykırı durumlarını devam ettiren gerçek veya tüzel kişilere, EPDK tarafından uygulanacak cezalar aşağıdaki gibi güncellenerek tespit edildi. 

a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hallerinde: 911.225 TL
b) Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde: 781.046 TL
c) Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmediğinin saptanması halinde: 911.225 TL
d) Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde: 1.301.750 TL.
e) Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde: 1.301.750 TL
f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde: 1.562.103 TL
g) Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir. Ancak, bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde ise lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca: 1.562.103 TL.

Tebliğin 2018 yılında geçerli olan para cezası tutarları ise şöyleydi:
9. madde 1. fıkra (a) bendi: 736.463 TL.
9. madde 1. fıkra (b) bendi: 631.251 TL.
9. madde 1. fıkra (c) bendi: 736.463 TL.
9. madde 1. fıkra (d) bendi: 1.052.090 TL.
9. madde 1. fıkra (e) bendi: 1.052.090 TL.
9. madde 1. fıkra (f) bendi: 1.262.510 TL.
9. madde 1. fıkra (g) bendi: 1.262.510 TL.

Kaynak : Enerji Günlüğü


Bu konuda henüz bir cevap yazılmamış.Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.